Historie

Výpis z kroniky SDH Libštát v letech 1881

„Oheň , dobrý pomocník, ale zlý pán“:

toto lidové rčení se stalo již v dávných dobách důvodem pro spojení obyvatel ke vzájemné pomoci při záchraně majetku, životů lidstva i zvířat. První myšlenku založiti sbor v Libštátě pojal pan Josef Nosek. Myšlenku tuto ve skutek uvedli v roce 1881, když napsal pan František Mikeš ku všem občanům provolání, kterým je pozval na neděli dne 17.července 1881 o 2.hodině odpolední do úřední světnice, kde se usnesli, že je velenutno sbor hasičský v Libštátě zříditi. Zvolen byl prozatimní výbor, kterýž by si zařízení sboru vzal na starost. Zatímním předsedou jeho stal se pan Josef Kulhánek, starosta obce; ostatních členů bylo 32. Ustavující schůze sboru proběhla 17.srpna 1881.

Sbírka dobrovolných příspěvků mezi občany zdejšími podniknuta v zimě r.1881 a 1882 vynesla 226 zlatých.

Starostové SDH Libštát

 • 1881 - Josef V. Nosek
 • 1885 - Josef Kulhánek
 • 1888 - Josef Pavlousek
 • 1894 - Jan Říha
 • 1897 - Josef John
 • 1922 - Rudolf Šafr
 • 1932 - Josef Brož
 • 1935 - Josef Beran
 • 1937 - František Fišera
 • 1946 - Josef Brož
 • 1951 - Antonín Čmuchálek
 • 1953 - Jaroslava Pavlů
 • 1963 - Jaroslav Šec
 • 1973 - František Janata
 • 1975 - Luděk Opočenský
 • 1985 - Karel Jiříček
 • 2010 - Tomáš Urbánek

Velitelé SDH Libštát

 • 1881 - Josef V. Nosek
 • 1885 - Josef Kulhánek
 • 1888 - František Šťastný
 • 1889 - Josef Šafr
 • 1890 - Jan Říha
 • 1894 - František Dejmek
 • 1913 - Josef Polák
 • 1920 - Josef Fejfar
 • 1927 - Josef Pajkr
 • 1932 - Jaroslav Šec
 • 1936 - František Opočenský
 • 1937 - Jaroslav Šec
 • 1963 - František Janata
 • 1966 - Vendelín Just
 • 1969 - Jaroslav Klacek
 • 1975 - Miloslav Kříž
 • 2014 - Vítězslav Kříž ml.

Pokud se chcete dovědět více o naší historii, pokračujte na výpis kroniky od roku 1882 do roku 2007.

101.jpg
106.jpg
105.jpg

Historie SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz